การสร้าง session ใน JQuery

การสร้าง Session ใน JQuery

สร้าง session

[ads-pullquote-left]sessionStorage.setItem(“sessionname”, “sessionvalue”);[/ads-pullquote-left]

 

ดูค่า session

[ads-pullquote-left]sessionStorage.getItem(“sessionname”);[/ads-pullquote-left]

 

$(“body”).delegate( “#customer”, “change”, function() {
 var value = $(“#customer :selected”).attr(‘value’);
 sessionStorage.setItem(“cusselect”, value);
 });
 alert(sessionStorage.getItem(“cusselect”));