ทำให้ textbox ไม่จำค่าที่เคยกรอก

ทำให้ textbox ไม่จำค่าที่เคยกรอก

[ads-pullquote-left]autocomplete=”off”[/ads-pullquote-left]

 

<input name=”textbox” type=”text” autocomplete=”off”>